„Milowy krok w reformie podstawowej opieki zdrowotnej stał się faktem”