Możliwość pracy zdalnej w zawodach medycznych i korzyści, jakie wynikają z takiej formy zatrudnienia